Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Отдел Археология - Зала 1

СвастикаСвастика, раменете оформени като животински глави, нефрит, VІ хил. пр. Хр., неолитно селище Кърджали

Ефектна релефна карта показва местоположението на по-значимите археологически паметници от праисторически времена до средновековието. Резултатите от проучванията до момента оказват, че най-ранните следи от човешко присъствие в Източните Родопи се отнасят към епохата на неолита (VІ хил. пр. Хр.). Древните обитатели на планината са създавали своите селища на удобните тераси на реките Арда, Върбица и Крумовица. Малките, но сухи пещери във варовиковите масиви, също са били обитавани (Карабекировата пещера край Кърджали, Етажна край с. Широко поле, пещерата Самара край с. Рибино). Макар и само частични, археологическите разкопки на селището в центъра на гр. Кърджали, показват, че жилищата са правоъгълни, двуделни, изградени от вертикално забити колове и преплетени клони, измазани с глина. Разположени са били от двете страни на улици с каменнна настилка. Откритите каменни и костени сечива са с високо качество и са доказателство за земеделския характер на тези общества. С примитивните каменни хромели добиваното зърно е било стривано за консумация. Керамичните съдове, изработвани на ръка, са с изящни форми и орнаментация. Глинените, каменни и костени култови предмети се отличават с прецизност и качество на изработката и показват високи естетически стандарти. Култовите масички, направени от глина са с разнообразна форма и богата пластична украса. Антропоморфните и зооморфни фигури са изработени от камък и глина. Най-голям интерес предизвиква нефритената свастика. Рамената ѝ завършват с прецизно оформени животински глави. Нефритът е минерал, който е с голяма твърдост и няма местен произход.