Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Отдел Археология - Зала 3

ЛабрисДвойна брадва /лабрис/, бронз, ХV в. пр. Хр.

Проучванията в района на Източните Родопи показват, че в късната бронзова епоха (ІІ хил. пр. Хр.) броят на селищата се увеличава. Сега те се изграждат на високи, естествено защитени места. Появяват се и еднослойни обиталища, свързани вероятно с живота на скотовъдите. Частично проучени от това време са селищата при с. Плазище, Джебелско, вр. Алада, Ардинско, край с. Стоманци, Кирковско. През тази епоха продължава живота в селищата в м. Харман кая, край с. Вишеград, м. Градището край с. Пчеларово. В късната бронзова и ранната желязна епохи започва изграждането на грандиозните скални светилища – при с. Татул, Перперикон, пещерата „Утроба”Появяват се уникалните комплекси от изсечени върху изразени скали десетки, а понякога и стотици скални ниши – край с. Странджево, Крумовградско, с. Дъждовница, Кърджалийско, с. Долна Чобанка, Момчилградско, м. Орлови скали, край гр. Ардино, край с. Женда, Чернооченско и др. Траките, тези митични обитатели на планината, са носителите на мегалитната култура. Освен умението да обраотват скалите, те владеели и знанието за добив и обработка на метали. Проучванията в последните годинив района на Ада тепе, край Крумовград показаха, че тук е добивано злато в продължение на близо 10 века.

Съд с две дръжкиСъд с две дръжки, украса от вертикални канелюри, глина, ХІ-ІХ в. пр. Хр.,тракийско светилище при рудник „Звездел”

Каменните калъпи от Вишеград, Ада тепе и Перперикон показват широкото разпространение на бронзолеярството, а двойната брадва (лабрис) от с. Кирково е прекрасен образец на тази индустрия. Мъжките антропо- морфни идоли са еднотипни и доста примитивни като изработка. В тях може да се търси началото на култа към царя-жрец. Родопското злато и сребро, както и прочутото тракийско вино, са търгувани в градовете –колонии по Беломорието. Силата на тези търговски контакти се проследява чрез монетното обръщение. Многобройните монетни съкровища от Крумовградско, Ардинско и Момчилградско показват, че след ІV в. водеща за района на Източните Родопи е била ролята на град Маронея.

УрнаУрна, врязана украса – полета с меандри и стилизирани човешки фигури и изображения на конник и жена над дръжките, глина, ІІІ-ІІ в. пр. Хр., некропол с. Ковил
Още Херодот разказва, че траките практикували трупоизгарянето. Проучванията на некропола край с. Ковил, Крумовградско, показва че останките от кремацията са полагани в богато орнаментирани урни, които са поставяни в центъра на кръгли каменни площадки. Около тях се откриват гробни дарове -пръстени, фибули, монети и съдове. Една случайна находка в района на с. Бял извор, Ардинско показва, че се използват и каменни камери с трупополагане и богат гробен инвентар от фибули и бронзови гривни за ръце и крака.