Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Отдел Археология - Зала 4

Възстановка на мраморната декорация на перистила на вила „Армира”Възстановка на мраморната декорация на перистила на вила „Армира”

След римската експанзия на Балканите тракийските земи станали преки съседи на могъщата държава. Управителите на Македония провеждали походи и военни действия срещу тракийските племена. Въстанието на бесите от 15-11г. пр. Хр. било потушено с участието на римския проконсул Луций Пизон. Тогава прочутото светилище на Дионис било отнето от бесите и предадено на одрисите. През 21 г. одриси, дии и койлалети се надигнали срещу римската власт. След смъртта на последния тракийски цар Реметалк ІІІ през 45 г. Тракия била превърната в римска провинция. Макар и в близост до големи градски центрове – от север Филипопол, а от юг Траянопол, Плотинопол и градовете по Егейския бряг Източните Родопи останали за дълго извън урбанизационните процеси. Запазили се селските общини, а броят на вилите е малък. Значителна част от тракийските светилища продължават да функционират и през римската епоха, но сега в тях основен става култът към Тракийския конник, божество събрало в себе си много функции.

Пръстен с гема, изображение на НикеПръстен с гема, изображение на Нике

В местни ателиета се изработват примитивни бронзови фигурки на конника, както и мраморни оброчни плочки. Бронзовите статуетки, с по-високи художествени качества са рядкост – статуйка на Аполон от с. Мост, на Орфей- Аполон от с. Татул, на Дионис от района на Перперикон. В бита на населението навлизат предимно еднотипни керамични съдове, изработвани в занаятчийските центрове в Беломорието. Стъклените и бронзови съдове са изключително редки. Изключение правят богатите могилни гробове в района на с. Пчеларово с бронзови патери, касероле и кана, италийски внос от І-ІІ в. Интересна е и оловната либра от същото село, показваща името на селището – Филтепара.

 

Обеци с камеи, злато, ІІ вОбеци с камеи, злато, ІІ в

Един от най-представителните паметници на римската архитектура и изкуство е вила Армира”, намираща се край Ивайловград. Изградена в началото на ІІ в., тя е носител традициите на елинистическото перстилно жилище. Заема площ от над 900 кв. м. Мозаечни подове и богата мраморна стенна декорация са украсявали богатия аристократичен дом, загинал в края на ІV в. по време на готското нашествие, достигнало Адрианопол. Експонирани са копия на мраморната декорация на перистила. Златният погребален венец, пръстенът с гема, с изображение на богинята Нике и златните обеци с камеи са представителни паметници на римското ювелирно изкуство.