Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Отдел Археология - Зала 6

Амвон, камък, край на ІV-V в.Амвон, камък, край на ІV-V в.

В края на ІV в. християнството е наложено като религия и сред населението на Родопите. Известна е дейността на епископ Никета Ремесиански, кръстителят на планинските траки. Традиционните езически свитилища са превърнати в християнски храмове – при с. Лимец, в крепостта при с. Боровица, в м. Градището при с. Пчеларово, на Перперикон. Ранната църква на Акропола на Перперикон е построена в самия край на ІV в. В централната ѝ част се е намирал каменния четиристъпален амвон, с богата релефна украса и фино врязани надписи. Фрагменти от дребна мраморна пластика от с. Пчеларово и елегантна бронзава лампа от крепостта при с. Воденичарско допълват представата за изкуството в тази епоха. Откритите железни сечива – обкови на лопати, накрайници на рала, сърпове и кирки, показват че земеделието и скотовъдството са основни поминъци на населението в Източните Родопи.