Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Отдел Археология - Зала 7

Медалиони с изображения на Христос, Архангел и светци-войни, кост с позлата, ХІ в.Медалиони с изображения на Христос, Архангел и светци-войни, кост с позлата, ХІ в.

В Източните Родопи са известни над деветдесет средновековни църкви. Една част от тях са обслужвали селата, други крепостните гарнизони. Според историческите извори в тази част на планината са съществували три епископии – Ахридос, Лютица и Перперикон. Великолепният паметник на средновековната архитектура – манастирът „Св. Йоан Продром” в гр. Кърджали е бил резиденция на епископите на Ахридос в периода ХІ-ХІV век. Крепостните стени затварят почти квадратна площ, в която централно място заема манастирскта църква, с прекрасни стенописи от ХІІ в. Източно от нея се е намирал епископския дворец и трапезарията, а монашеските килии са били на север. Представени са бронзови енколпиони, стъклено кандило, луксозна керамика тип графито. Интрес представляват и костените медалиони с позлата и бронзова кадилница от крепостта при рудник „Звездел”, Момчилградско. Няколко са колективните находки от латински и български имитации на византийски монети. Представена е находката от крепостта Устра, която наброява над 400 екземпляра. Край с. Пресека, кирковско е открита най-южната находка на сребърни полугрошове на последния български цар Иван Шишман /1371-1393 г. /