Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Отдел Археология - Зала 8

Кръст с филигранна украса, мед, ХІ-ХІІ в., Средновековен манастир „Св. Йоан Продром”Кръст с филигранна украса, мед, ХІ-ХІІ в., Средновековен манастир „Св. Йоан Продром”

Над сто и шестдесет са известните средновековни некрополи. При проучването на част от тях показва, че преобладават добре оформени гробни камери, изградени и покрити с каменни лочи. Мъртвите са полагани според християнския канон. В някои от селските гробища се проследяват езически практики като следи от опалване на гроба, поставяне на въглени, завързване и нарушаване целостта на крайниците. Колекцията от средновекони накити включва бронзови и сребърни обеци и наушници, пръстени с врязани орнаменти върху плочката. С богата украса се отличават металните гривни – вити с петлици, с оформени като глави на животни краища, с релефни полета и врязвания. Стъклените гривни са сравнително еднотипни – затворени, от синьо или зелено стъкло. Срещат се и усукани, многоцветни или рисувани с бяла паста. Нанизите от стъклени маниста – сферични, плоски или луковични са били носени, както от жени, така и от малки момичета. Често в тях са включвани монети или охлювчета. Некрополите при с. Татул, с. Глухар, както и в подножието на Перперикон показват съхраняване на християнската погребална традиция до ХV-ХVІІ в. Някои типове накити се запазват непроменени, а върху други се появявят нови орнаменти, характерни за ислямското изкуство.