Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Отдел Археология - Коридор 2

Тук са представени част от най-интересните паметници, свързани със средновековния период на Перперикон. Разнообразните предмети от желязо могат да се отнесат към две групи – битови предмети и предмети на въоръжението. Ножиците и иглите са били част от домашните занаяти, огрибки са използвани при печенето на хляб, катинари и ключове са осигурявали жилищата, огнивото е било част от оборудването на воина, заедно с ножа и стрелите. Многобройни предмети на на лукса и свързани с християнския култ произхождат от административния център на областта Ахридос, разкрит в подножието на Перперикон. С особена изящност на изработката се отличава ажурен сребърен ключ, дело на константинополските ювелири. Столичен произход има и полихромната белоглинена декоративна керамика, красяла олтара на църквата. Елегантен бронзов съд, бронзови енколпиони и елементи от църковния полилей са част са част от откритите при проучването артефакти. Многобройни са оловни печати, скрепяли кореспонденцията до управителя от различни лица и институции при византийския император. Сред тях особено ценни са печатите на епископите на Ахридос – Константин, Тома, Теодор и Евстатик. В некропола около църковния храм са открити бронзови и стеатитови кръстове, пръстени и гривни. Луксозната сграфито керамика е представена от различни по големина съдове, части от цели сервизи, с разнообразна украса, покрити с качествена глазура.