Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Отдел Етнография - Зала 5

Домашни занаяти – тъкани и уреди за предене и тъкане от Източните РодопиДомашни занаяти – тъкани и уреди за предене и тъкане от Източните Родопи

Показани домашните занаяти предене, тъкане, везане, тъканно орнаментиране и плетене. Показани са видовете хурки и чекръци за предене и усукване на прежда от лен, коноп, вълна, козина. Местна специфика притежават дървените резбовани хурки (ликатки), които играят съществена роля в обредния годежен и сватбарски реквизит. Тъкането се извърщва на хоризонтален стан чрез различни тъкачни техники, овладени до съвършенство от родопчанката.

Източнородопските тъкани се отличават както по материал и предназначение, така и по характерната фигурална композиция на мотивите от останалите части на България. Тъканната цветна орнаментика се изпълнява по краищата на кърпи, яглъци, по полите на ризите, краищата на престилките и полетата на килимите. Най-често използвани са геометричните мотиви – ромб, триъгълник, прекъсната линия и кръст в различни стилизирани форми, докато се стигне до изобразяване на сложна розета. Растителните орнаменти най-често символизират дървото на живота, вечното или световното дърво, изобразено примитивно в много варианти, чрез различни мотиви – каваците, дъбето, деведерчета по полите на ризите и ръкавите и пазвата на сукманите. Постелъчните тъкани имат своите най-ярки представители в лицето на покровите от вълна или белите халища и козяците и вълнените цветни килими. Яркият колорит на редуваните на ивици цветове и пухкавата повърхност носят родопският характер на тези тъкани. Плетените шарени чорапи, дълги до глезените или до коляното с пъстрите си цветове и богата орнаментика са типично допълнение към народния костюм. Най-добрите образци са червените мускалати чорапи от с. Мусево и изпъстрените със стилизирани цветя чорапи от с. Егрек и с. Жълтуша.