Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Отдел Етнография - Зала 7

Особеностите на източнородопското жилище и неговото разнообразие личат от петте типа къщи и тяхното териториално разпространение, показано на пластичната карта. Изгледът на събраното, купно селище и градският център са показани чрез фотоси на Кърджали от трийсетте години на ХХ в. и общ изглед на с. Долно Луково, Ивайловградско. Дърворезбената пластика представя стиловите особености на този вид изкуство в Родопите чрез подбор на най-представителните образци от вътрешната декоративна дърворезбена украса на къщите.