Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Отдел Етнография - Зала 8

Възстановка на жилище от Източните Родопи от края на ХІХ в.Възстановка на жилище от Източните Родопи от края на ХІХ в.

Представен е интериорът на типично източнородопско жилище от края на миналия век. Възстановката е точно копие на стая и кьошк от най-представителната къща в Кърджали от края на ХІХ в. Битовият материал е оригинален, представящ вещи на градския бит и тъкани от западните периферии на покрайнината.