Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Кърджали - градът, Зала 2

Зала 2 представя административни органи и управление, образование, култура, здравеопазване, икономическо развитие на региона. Проследява се превръщането на малкото селище в град, част от модерна България. След войните, Балканска и Междусъюзническа, новоосвободените земи стават част от България. От типично ориенталско селище, Кърджали започва да се разраства и става място, където се срещат различни религиозни, етнически и културни общности. Кърджали има своето първо светско училище, читалище, книжарници, печатница, вестници, кино, просветни,  спортни дружества и други. Първата учителка, първият лекар, тютюневи търговци и индустриалци - са само една малка част от хората превърнали Кърджали в съвременен град. Представени са дъска с калем, свидетелство за завършен прогимназиален клас, акт за учредяване на читалище „Обединение“, облигация на БЧК, комплект компрес със спринцовки, болнична нощница, лентичка на БЧК, снимков материал.

Възстановка на административен кабинет 30 – 40-те Възстановка на административен кабинет 30 – 40-те г. на XX век

Специфичната особеност на стопанския живот на Кърджали в периода между двете световни войни съчетава земеделие, занаяти, търговия и току що зараждаща се индустрия. Основната земеделска култура, даваща препитание на голяма част от населението е тютюна - производство, манипулация и търговия. Изключително събитие за града и региона е откриването на ж. п. линията Хасково-Кърджали. С прокарването й Кърджали се утвърждава като търговски, пазарен и стопански център в Източните Родопи. Създават се условия за развитието на индустрията.  Още през 20-те години на 20 в. български и чужди фирми проявяват интерес към рудните богатства на Източните Родопи. Извършват се геоложки проучвания и за разработването на оловно-цинковите залежи през 1939 г. е създадено българо-немското дружество „Пирин”, което изгражда своя флотационна фабрика и въжена линия. Фотоси и веществен материал представят икономическото развитие на региона.

Пано, с изписани имената на кметовете на Кърджали от 1912 до 2015 г., печати на общинско управление, снимки на околийското управление – 1914 г.  и сградата на общината – 1941 г.,  представят Администрацията и общинското управление.