Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Кърджали - градът, Зала 3 и зала 4

В зала 3 и 4 с оригинални мебели, картини и тоалети е направен опит за възстановяване на бита и духа на това отминало време. Възстановка на музикален салон ни въвежда в атмосферата на стария Кърджали и представя първото пиано, цигулка, флейта и стар грамофон, притежавани от видни кърджалийски фамилии.

Възстановка – ежедневна стая, началото на XX векВъзстановка – ежедневна стая, началото на XX век
Възстановка – музикален салон началото на XX векВъзстановка – музикален салон началото на XX век