Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Кирчо Павлов

Кирчо Павлов

Организатор „Стопанска дейност“

 

Образование: висше, магистър, машинен инженер - ВНВУ "В. Левски"

Езикова компетентност: руски, ползва английски

 

Контакти: 0893692149