Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Персонал

Ахмед Шевкет – Огняр

Веселина Тенева - Чистач-пазител

Галина Димитрова - Чистач-пазител

Контакти: 0361 6 35 87

 

Драганка Анадолиева - Билетопродавач

Контакти: 0361 6 35 84

 

Портиери:

Контакти: 0361 6 35 87