Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Мирослава Замова

Мирослава ЗамоваРеставратор

 

Образование: средно, ПГ „Христо Ботев”, гр. Кърджали

Придобита квалификация в няколко курса по реставрация и консервация.

Реставраторското ателие при РИМ-Кърджали поддържа професионални контакти с две от водещите лаборатории в страната – при РИМ-В. Търново и АИМ при БАН, София.

В ателието се работи керамика, дърво, метал.

Вписана в Публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство – удостоверение № 09-00-0201/28.10.2011 г.

 

Контакти:

тел: 0361 6 35 82