Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Даниела Коджаманова

Даниела КоджамановаДиректор

 

Образование: магистър по история със специализация археология, СУ „Св. Климент Охридски”, 1984 г.

Езикова компетентност: руски и френски език

Членство организации: Съюз на учените в България

Професионални интереси: издирване и проучване на археологически обекти в Източните Родопи, особено към средновековни археологически паметници

Професионален опит:

От 1984 г. и до момента работи като археолог в РИМ–Кърджали. Ръководител на археологическите проучвания на обект „Късноантичен и средновековен некропол, с. Боровица” и като зам. ръководител на: „Средновековен манастир в кв. Веселчани, гр. Кърджали”, „Средновековен некропол, с. Седларе”, „Средновековен некропол, с. Мишевско”, „Средновековна църква в центъра на Крумовград”, „Средновековна крепост ,с. Широко поле”, „Средновековна крепост при устието на р. Боровица, „Античен и средновековен град Перперикон”, „Тракийско светилище и средновековна крепост, с. Татул”.

Научни публикации:

Хаджиева, Д. Сграфито керамика от Източните Родопи, ИМЮБ, т. ХVІІ, 1991, 111-120.

Овчаров, Н., Д. Хаджиева. Средновековният манастир в гр. Кърджали - център на епископията Ахридос/ХІ-ХІV в./, Разкопки и проучвания, т. ХХІV, С., 1992.

Овчаров, Н., Д. Коджаманова, Ив. Чокоев. Манастирът „Св. Йоан Продром” в кв. Веселчане, гр. Кърджали в светлината на новите открития. Предварително съобщение, Rhodopica, 1999, 1 ,73-82.

Овчаров, Н., Ив. Джамбов, Д. Коджаманова. Новооткрит християнски център в Родопите. Във: Византийското културно наследство на Балканите, Пловдив, 2001, с. 408-413.

Коджаманова, Д., Н.Овчаров. Тракийското светилище при с.Татул в светлината на една нова находка. В: Земите на България -люлка на тракийската култура, ІІ, С., 2005, 83-86.

Овчаров, Н., Д. Коджаманова, Д. Стоименов. Византийско императорско имение от ІХ-ХІІ в. – В: Тракия и Хемимонт ІV-ХІV в., І. 2006, 207-212.

Овчаров, Н., З. Димитров, Д., Коджаманова, К. Лещаков. Античният хероон при Татул. Археология, 2008, 1-4, 46-58.

Овчаров, Н., К. Лещаков, З. Димитров, Д. Коджаманова. Ранните периоди в историята на светилището при Татул. Археология, 2008, 1-4, 34-46.

Овчаров, Н., Д. Коджаманова, З. Димитров, Д. Стоименов, К. Лещаков. Късноантично и византийско имение върху тракийското светилище при Татул. Археология, 2009, 1-2, 62-75.

Коджаманова, Д. Кърджали – поселищен живот през вековете. В: Научна конференция с международно участие Наука и общество, т. ІV, ч. І, Кърджали, 2010, 199-203.

Книги:

Овчаров, Н., Д. Коджаманова. Източните Родопи - древната и непозната планина, Кърджали, 2001.

Овчаров, Н., Д. Коджаманова. Свещеният град Перперикон, Варна, 2002.

Овчаров, Н., Д. Коджаманова. Перперикон и околните твърдини през средновековието, С., 2003.

Овчаров, Н., Д. Коджаманова, М. Камарев. Светилището на Дионис на Перперикон-северния Делфи, Кърджали, 2004.

Участия с научни съобщения в конферениции: „Родопите през Средновековието”, Асеновград 1985 г., „Проблеми на художествената керамика”, В. Търново, 1992, „Византийското културно наследство и Балканите”, Пловдив, 2001, „Земите на България люлка на тракийската култура, В. Търново, 2003 г., и др.

Лекционни курсове:

„Античното наследство по българските земи” и „Археологическите паметници като основание за културен туризъм„ в специалност „Туризъм” във филиал „Любен Каравелов” на ПУ”Паисий Хилендарски”.

Лектор-обучител по Проект BG 0004.03.03.045 „Нови възможности с нова професия” по Програма ФАР – 2003 г.

Участие в проекти:

„Записи на туристически и културни елементи за създаване, популяризиране и развитие на общ туристически продукт области Родопи – Еврос Р Гърция и Хасково – Кърджали Р България” ИНТЕРРЕГ ІІІ, Гърция - България 2007-2008 г.

„Цялостен план за повишаване привлекателността, планиране и използване на туристическите ресурси в области Родопи – Еврос, Р Гърция и Хасково –Кърджали , Р България, ИНТЕРРЕГ ІІІ А/ ФАР ТГС, Гърция – България 2008 г.

„Развитие на трансграничния район Родопи – Еврос, Р Гърция, Хасково и Кърджали, Р България, ИНТЕРРЕГ ІІІ А/ФАР ТГС Гърция – България 2008 г.

„Създаване на маркетингов туристически продукт „собствена марка” на област Кърджали посредством обмен на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с регион Хага” BG16PO001/4.201/2008/033