Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Красимира Иванова

Касиер-счетоводител

 

Образование: средно-специално, ИТ „Ал.Константинов”, гр. Кърджали, 1980г. 

 

Контакти:

тел: 0361 63586