Схеми на местоположението на експозициите



Отдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Отдел Етнография

Схема на експозиции в отдел Етнография

Етнографската експозиция показва най-добрите образци на народната култура от Източнородопската област, характеризиращи поминъка и културата на населението за периода от края на ХІХ до началото на ХХ век.

Основен поминък на населението през този период са земеделието и животновъдството, които носят чертите на затвореното натурално стопанство, присъщо на патриархалните селски отношения.

Етнография - Зала 1
Етнография - Зала 2
Етнография - Зала 3
Етнография - Зала 4
Етнография - Зала 5
Етнография - Зала 6
Етнография - Зала 7
Етнография - Зала 8
Етнография - Зала 9
Етнография - Зала 10
Етнография - Зала 11