Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Художествен отдел "Станка Димитрова"

Постоянната експозиция на отдела се помещава в красива сграда, строена в края на 19-ти век, архитектурно-строителен паметник, недвижима културна ценност с местно значение.

Художествен отдел "Станка Димитрова"