Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Икони от Източните Родопи XVII-XX век

Христос Пантократор, 1695 г. с. Долно Луково;
Христос Пантократор, 1695 г. с. Долно Луково;

След повече от десетгодишно прекъсване в Художествен отдел „Станка Димитрова” към Регионален исторически музей е представена изложба от уникални икони от Източните Родопи. Иконите постъпват във фонда на галерията в резултат на спасителни експедиции през края на 60-те и 70-те години на XX век от рушащи се и изоставени по това време храмове от Източните Родопи и по-конкретно от с. Костилково, с. Долно Луково, с. Перперек, с. Мандрица, с. Пелевун. Колекцията обхваща периода на Късното Средновековие и Възраждането – от XVII до началото на XX век и показва богатството на теми и сюжети застъпени в християнското изкуство.

Подреждането на иконите следва хронологията на тяхното създаване. Изложбата започва с най-ранните образци – няколко безценни икони от 17 век („Христос Пантократор”, „Св. Богородица с Младенеца” тип „Одигитрия” и пр.) и завършва с най-късните – от началото на 20 век. Сред особено интересните икони могат да се посочат две представящи „Св. Богородица неувяхваща роза” – едната на Х. Анагностис, а другата част от триптих.

Богородица неувяхваща роза, централна част от триптих. XIX век.Богородица неувяхваща роза, централна част от триптих. XIX век.

Повечето зографи са от гръцки произход, като почти всички надписи по иконите са на гръцки език. Тук срещаме имената на зографите Зисиос, Николаос Адриануполитис, Спирос Михаил, Панайотис и др.

Представената християнска живопис с много малко изключения до сега не е проучена от специалисти. Тук има и напълно неизвестни икони. Така тази изложба предоставя добра възможност за научни изследвания на християнското наследство от Източните Родопи с цел това културно богатство да бъде проучено и популяризирано.