Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Персонал

 

Златка Янева - Домакин

 

Контакти: 0361 62102

 

Гергана Иванова – Информатор – пазител