Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Стари майстори

Владимир Димитров – Майстора, Момиче в червеноВладимир Димитров – Майстора, Момиче в червено, маслени бои върху платно

Изложбата „Стари майстори” е представителна за Художествения отдел „Станка Димитрова” към РИМ - Кърджали. Картините са от края на ХІХ век до 60-те години на ХХ век. Представените автори са знакови за българското изобразително изкуство, като много от тях са и пионерите в създаването на Рисувалното училище - по-късно Художествена академия в София. В същото време те определят националния характер и тенденциите за развитие на изкуството ни от Освобождението до наши дни. Това са авторите Антон Митов, Иван Мърквичка, Ярослав Вешин, Димитър Гюдженов и други. В експозицията те са представени с творби, които макар и по - камерни, подчертават пластичния език и характерните изразни средства в техните картини.

Мърквичка, Портрет на цар ФердинандМърквичка, Портрет на цар Фердинанд, маслени бои върху платно

Силно присъствие имат художници, които творят в периода между двете световни войни, като Никола Михайлов, Стефан Иванов, Елена Карамихайлова, Сирак Скитник, Иван Пенков и други. Тук е и особеното място на Владимир Димитров - Майстора с уникалния му талант за българския натюрел и бит, изразен в четири негови произведения. В същото време присъстват автори, които учат в чужбина - Франция, Германия, Италия и т. н. Осезателно присъстват Бенчо Обрешков, Илия Петров, Бочо Донев и други.

Като преход между тези поколения са представени Димитър Казаков и Генко Генков - двама изключителни представители на рисунката и колорита представени с великолепни творби.

Изложбата определено е от знаковите богатства на материалното и културно наследство на страната, а за град Кърджали е своеобразна визитка за гостите и гражданите на града.