Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

Съвременни автори от 80-те и 90-те години на ХХ век

Бенчо Обрешков, Натюрморт Бенчо Обрешков, Натюрморт

Настоящата изложба от творби на Художествен отдел ”Станка Димитрова” към Регионален исторически музей - град Кърджали, представя впечатляваща колекция на картини и скулптури за периода от 80-те и 90-те години на ХХ век. Макар и от различни поколения общото, което обединява показаните творци е стремежът към търсене на най - съвременния художествен език и изразни средства, които да обогатят българското изобразително изкуство в края на ХХ век. Много от авторите имат международни и национални награди и представляват посланици на българската култура в Европа и в цял свят. В живопистта това са автори като Емил Стойчев, Георги Божилов, Христо Симеонов, Василка Монева, Володя Кенарев, Николай Караджов, Енчо Пиронков, Лика Янко и други. Жанрово богатата колекция има и представителен характер за изкуството от този период. Колекцията от бронзова пластика е по-камерна, но въздейства също със своя новаторски подход и естетическо усещане. Знакови имена тук са Вежди Рашидов, Емил Попов, Павел Койчев, Зиятин Нуриев и други. Много от тези автори са реализирали свои монументални композиции и имат участия в редица изложби в България и много други страни.

Руси Стоянов, РибаРуси Стоянов, Риба

Със своята естетическа визия изложбата със сигурност ще привлече вниманието и заслужения респект, не само на ценителите, но и на многобройните гости от страната и чужбина, както и гражданите на Кърджали. Опитът доказва, че една въздействаща експозиция остава в ума и сърцата на посетителите като се надяваме тя да остави ярка следа в съзнанието на най-младите.